Načítám…

Zásady pro montáž dřevoplastových (WPC) plotů Duofuse

Před montáží plotu Duofuse si vždy přečtěte příslušný podrobný montážní návod. Tato stránka obsahuje pouze základní informace!

 

Plný WPC plot pero - drážka

Přečtěte si podrobný montážní návod: MONTAZ-PLOTY-WPC-DUOFUSE-DF1-P+D.pdf (0,74Mb)

Základní informace o montáži:

Plotové desky (plotovky) pero-drážka se dodávají v délce 2 m nebo 6 m a mohou se podle potřeby zkracovat. Instalovat je lze maximálně o délce 2 m (6-ti metrová délka umožňuje optimalizaci prořezu, např. nařezání 4 ks délky 1,5 m). Desky se montují horizontálně.

 

Důležité upozornění

WPC dřevoplastové desky a sloupky jsou při výrobě upravovány kartáčováním, proto nepatrně mění při různém úhlu pohledu svůj odstín. Uvnitř každé desky najdete montážní značku. Desky musí být vloženy mezi sloupky tak, aby byly touto značkou otočené na stejnou stranu (obrázek č.1).

První spodní deska může být položena přímo na zemi, protože dřevoplastový materiál nehnije. Ujistěte se, že deska nemůže na měkkém podkladu klesat.  V opačném případě vypodložte desku na 3 místech pomocí dlaždic či jiným, tvrdým materiálem. Chcete-li použít pod plotové desky betonovou desku, můžete pro uchycení betonové desky použít velký  U-profil  Duofuse® o tloušťce  4,2cm (obrázek č.2).

Montáž U-profilů

Pomocí U-profilů mohou být plotové desky upevněny ke sloupku až ve 4 směrech. U-profil připevňujte  na sloupek nerezovými vruty se zápustnou hlavou o rozměru 4 x 30 mm ve vzdálenosti po 20 cm.

Montáž sloupků a desek WPC plotu

Všimněte si, že tloušťka spodní strany U-profilu je 0,5 cm, takže desky musí být o 3 cm (2 x 1,5 cm) kratší, než je světlá vzdálenost mezi dvěma sousedními sloupky.  Při použití desek v nezkrácené délce (tj. 200 cm) musí být světlá vzdálenost mezi dvěma sousedními sloupky 203 cm. To odpovídá osové vzdálenosti sloupků 212 cm.
Pokud je to možné, začněte s instalací prvního sloupku od pevného bodu např. rohu domu, navazující zdi apod. Po instalaci prvního sloupku namontujte pevně také poslední sloupek. Montujte postupně jedno plotové pole za druhým. Umisťujte plotové sloupky tak, aby byly v jedné přímce a v jedné výšce. Vkládejte postupně do U-profilů jednu plotovou desku za druhou, od shora směrem dolů.  (obrázek č.3).
Mezi U-profilem a čelem plotové desky po obou stranách dodržujte dilatační mezeru 1 cm! Mezi koncovou krytkou sloupku a horní plotovou deskou při maximální výšce plotu 195 cm musí být ponechán dilatační prostor min. 5,5 cm! (obrázek č.4).

Jsou 3 možnosti připevnění sloupku:
  • Ke zdi pomocí nerezových konzol, příchytek nebo vrutů.
  • Zabetonováním přímo do země.

1/3 délky sloupku (min. 80-90 cm) musí být ukotvena do země. Vykopejte v zemi jámu o rozměrech 40x40 cm a hloubce 80-100 cm. Umístěte sloupek do jámy a vyplňte otvor min. ze 2/3 betonovou směsí. Po zatvrdnutí betonu zbylou 1/3 můžete vyplnit zeminou (obrázek č.5).

  • Na betonovou podlahu nebo terasu pomocí vnitřní kovové konzoly.

Ocelová konzola pro sloupek je opatřena ocelovou deskou se 4-mi otvory. Pomocí vhodných kotev a šroubů ji upevníte na betonovou podlahu.
Hliníkovou výztuž ve sloupku vysuňte a zkraťte ji o délku konzoly (cca o 61 cm). Konzolu pak nasuňte dovnitř sloupku (konzola není viditelná).

Dokončení montáže plotu

Plot ukončíme tak, že U-profil nasuneme na horní okraj vrchní plotové desky.  Na sloupky následně nalepíme koncové krytky.  Použijte vhodné vodovzdorné lepidlo. Nezapomeňte, že před nalepením  krytek musí být osazeny všechny desky a vodorovné U-profily ve všech polích plotu ( obrázek č.6).


Ohradový WPC plot

Přečtěte si podrobný montážní návod: MONTAZ-PLOTY-WPC-DUOFUSE-DF3-OHR.pdf (0,73Mb)

Základní informace o montáži:

Plotové desky se dodávají v délce 1,8 m a mohou se podle potřeby zkracovat. Desky se montují horizontálně.

 

Důležité upozornění

Dřevoplastové desky a sloupky jsou při výrobě upravovány kartáčováním, proto nepatrně mění při různém úhlu pohledu svůj odstín. Uvnitř každé desky najdete montážní značku. Desky musí být vloženy mezi sloupky tak, aby byly touto značkou otočené na stejnou stranu a značka byla nahoře.

První spodní deska může být položena přímo na zemi, protože dřevoplastový materiál nehnije. Délka plotové desky je 180 cm a může se dle potřeby zkracovat.

Montáž U-profilů a distančních profilů

U-profily upravte na požadovanou délku a přišroubujte na sloupek. Zvolte si mezeru od země ke spodní plotové desce a následně i vzdálenosti rozestupů mezi jednotlivými deskami.  Podle zvolených délek seřízněte distanční profil. Vsuňte první distanční profil shora do U-profilu a posuňte ho směrem dolů až k zemi (obrázek č.1). Tento distanční profil pevně přišroubujte nerezovým vrutem ke sloupku. Stejný postup opakujte pro všechna plotová pole.

Montáž WPC sloupků a desek

Všimněte si, že tloušťka spodní strany U-profilu je 0,5 cm, takže desky musí být o 3 cm (2 x 1,5 cm) kratší, než je světlá vzdálenost mezi dvěma sousedními sloupky.  Při použití desek v nezkrácené délce (tj. 180 cm) musí být světlá vzdálenost mezi dvěma sousedními sloupky 183 cm. To odpovídá osové vzdálenosti sloupků 192 cm.
Montáž sloupků je identická jako v případě plného plotu  pero-drážka.
Vsuňte první plotovou desku od shora směrem dolů do U-profilu a následně jej posuňte až k pevně přišroubovanému distančnímu profilu (obrázek č.2). Pak vložte další zkrácený distanční profil do U- profilu a posuňte jej k první plotové desce (obrázek č.3).
Pozor! Z důvodu zachování délkové roztažnosti profilů se pevně šroubuje pouze spodní distanční profil! Další distanční profily a plotové desky se vkládají volně, aby měly možnost se dále roztahovat.
Ujistěte se, že horní konec U-profilu končí několik centimetrů nad horní plotovou deskou.
Vložte poslední distanční profil. Sloupek musí být několik centimetrů nad plotem, z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro délkovou roztažnost profilů (obrázek č.4).

Zakončení stavby plotu

Sloupky zakončíme tak, že na ně nalepíme koncové krytky. Vodovzdorné lepidlo naneste na seříznutý okraj po celém obvodu sloupku.


 Lamelový WPC plný plot

Přečtěte si podrobný montážní návod: MONTAZ-PLOTY-WPC-DUOFUSE-DF4-LAM.pdf (0,78Mb)

Základní informace o montáži:

Lamelové plotové desky mají šířku 20 cm se dodávají v délce 2 m a mohou se podle potřeby zkracovat. Desky se montují horizontálně.

Důležité upozornění

Montáž lamelového plotu Duofuse® je identická s instalací plného plotu pero-drážka, protože desky se také vkládají mezi dva svislé U-profily. Podle počtu vložených desek se výška plotu pohybuje mezi 20 cm – 200 cm. Plot může být sestaven do kaskády tzn. výška jednoho plotového pole je 1,8m druhého  1,6m a třetího 1,4m. Plotové desky můžete položit přímo na zemi, ty jsou vůči hnilobě odolné. Délka plotové desky je 200 cm a může se dle potřeby zkracovat. Všechny desky jsou vyztuženy kovovým profilem, proto při řezání požijte pilu s tvrdo-kovovými zuby.
Mezi U-profilem a čelem plotové desky po obou stranách dodržujte dilatační mezeru 1 cm! Ujistěte se, že plotová deska je vkládána užším okrajem směrem dolů (viz.obrázek s červenou šipkou).
Všimněte si, že tloušťka spodní strany U-profilu je 0,5 cm, takže desky musí být o 3 cm (2 x 1,5 cm) kratší, než je světlá vzdálenost mezi dvěma sousedními sloupky.  Při použití desek v nezkrácené délce (tj. 200 cm) musí být světlá vzdálenost mezi dvěma sousedními sloupky 203 cm. To odpovídá osové vzdálenosti sloupků 212 cm.


Ploty na klíč

Ploty na klíč! Sami si na montáž netroufáte? Nevadí, kontaktujte nás a nejdeme vhodného montážníka, který vám montáž odborně provede.

 

Vše jasné, jdeme nakupovat na e-shop 🙂

Zboží Vám doručíme kamkoliv v České republice.

Zajímá mě, jak to vypadá ve skutečnosti

Výběr fotek z realizací plotů ze systému Duofuse.

Chtěl bych se ještě na něco zeptat ...

Vaše dotazy rádi zodpovíme, pište, volejte.