Načítám…

Záruka na ploty Duofuse

 

10 let záruky na dřevoplastové ploty Duofuse

Na plotové profily  DUOFUSE® poskytuje výrobce Plastivan nv mimořádnou záruku po dobu 10 let od data nákupu výrobku, nad běžnou záruku stanovenou zákonem. Po dobu záruky výrobce garantuje funkčnost výrobku, odolnost vůči hmyzu a že výrobek nebude nadměrně degradovat při běžném(1) použití.

Po dobu záruky se výrobce zavazuje vyměnit vadný výrobek za bezvadný, nebo s přihlédnutím ke stáří výrobku a uplynulé doby záruky částečně kompenzovat jeho cenu.

Záruka v žádném případě nepokrývá náklady, které můžou být spojeny s výměnou reklamovaného materiálu a to zejména náklady na dopravu, demontáž a montáž.  Vady musí být ohlášeny společnosti PROSTAVBU s.r.o. nejpozději do 1 měsíce od zjištění a to v písemné formě (dopisem nebo e-mailem).

 

Tato záruka je platná pouze s ohledem na následující podmínky:

  • Instalace je provedena v souladu s montážním návodem, platným v době nákupu, zveřejněným společností PROSTAVBU s.r.o.
  • Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou montáží, nebo způsobem použití, které je v rozporu s montážními návody.
  • Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené skladováním v podmínkách, které mohou negativně působit na jakost výrobku (2) (viz také Doprava a skladování).
  • Žádná část plotu nesmí být vystavena teplotám nad 40° C, působení agresivních látek, chemikálií, apod.
  • Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením, špatnou údržbou, vandalismem.
  • Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku vyšší moci (např.  povodně, požáry, zemětřesení, krupobití…)
  • Při posouzení reklamace musí být umožněna inspekční prohlídka technikem pověřeným společností PROSTAVBU s.r.o.

(1) Výrobky jsou instalovány a používány v době jejich standardní životnosti a je s nimi zacházeno podle zásady vynaložení veškeré péče.
(2) Výrobky musí být skladovány podle zásady vynaložení veškeré péče a musí se brát v úvahu tato omezení:
– výrobky se musí uchovávat v běžném prostředí s normální teplotou (max. 40° C) a běžnou vlhkostí (RH 70-85%)
– výrobky musí být chráněny před deštěm, přímým sluncem a jinými povětrnostními podmínkami.